Info

Op maandag 17 maart 2014 wordt de facultaire Scriptieworkshop georganiseerd. Dit evenement zal gratis toegankelijk zijn voor alle studenten van de faculteit Geestes­wetenschappen, die inmiddels bezig zijn met of op het punt staan om te beginnen aan het schrijven van hun bachelorscriptie.

De Scriptieworkshop bestaat uit twee dagdelen. De workshop begint met een plenair ochtendprogramma, waarin verschillende sprekers zullen praten over de zaken en problemen waarmee iedere student te maken krijgt tijdens het schrijven van zijn of haar scriptie. Denk hierbij aan zaken als planning, stressmanagement en het vinden van geschikte literatuur. In het middagprogramma wordt ingezoomd op de studenten. Onder leiding van een promovendus of docent zal er gediscussieerd worden over het ochtendprogramma en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Het ochtendprogramma begint om 11.00 uur, inloop vanaf 10.45 uur, in Drift 21(lokaal 0.32). Het middagdeel begint om 14.00 uur.

Inschrijven kan via de volgende link: http://tinyurl.com/k4xakqs. Deelname is geheel gratis! Voor vragen en/of opmerkingen: mail naar info@aliasweb.nl